JOURNALISTIK


Att ha en grund i journalistiken har varit värdefullt för att kunna förstå kommunikation och samspelet med media. Genom möjligheten att göra research, skriva och publicera artiklar har jag fått praktisk erfarenhet inför arbetslivet. Ett års journalistikstudier på Tollare folkhögskola gav kreativt utlopp och resulterade i flera arbetsprover. Att gå på folkhögskola var det bästa beslutet jag någonsin tagit eftersom det var enormt lärorikt, givande och utvecklande. Ingenstans har jag lärt mig så mycket kring grafisk produktion och skrivande som under detta mycket intensiva år.

Läs mina publicerade artiklar i tidningar

Läs mina publicerade artiklar på webben

Ta del av mina reportage (arbetsprover)