Broschyrer


”Upptäck Gotland”, broschyr till marknadsföring av bussturer och kurser på folkhögskolan.

 

Upptack-Gotland-w Upptack-Gotland-w2

 

Vårkursen, en informationsbroschyr om Vårkursen på Gotlands folkhögskola

Vårkurs-2018-1

 

 

 

 

Vårkurs-2018-2

 

Folder för LRF 2016

Syftet med detta arbete var att ta fram material till kommande studiebesök på Gotland Grönt Centrum, där LRF Gotland har sin bas. Foldern är en 6-sidig broschyr tryckt på två liggande A4-papper. Arbetet bestod av att ta fram statistik från Jordbruksverket, så kallade ”fun facts” om gotländskt jordbruk. Efter det tog jag fram bilder, grafiskt material och anpassade det hela efter LRFs grafiska profil. Tanken är att den ska vara inspirerande, lättläst och intressant.

Folder_20160217-1Folder_20160217-2