Informationsblad


Mitt andra projekt På LRF Gotland är ett informationsblad som är riktat till beslutsfattare. Syftet är att ge lantbrukarnas syn på ett eventuellt vattenskyddsområde. Detta informationsblad skickades ut samtidigt som en inbjudan till studiebesök på berörda gårdar. Tanken var att på ett lättläst sätt ge information som visade de drabbades synvinkel.

I det här arbetet har jag valt ut relevant information och formgivit utifrån en grafisk manual. Symbolerna och pratbubblorna har jag tagit fram på egen hand.

View Fullscreen